Privacyverklaring

Bouwend Waarland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor Adamsland. Dat doen we alleen voor dit project en conform wet- en regelgeving. 

We verwerken de gegevens van: 

 • Bezoekers van deze website en social media kanalen
 • Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Kopers van woningen en kavels. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over uw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen. 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken dan heeft u de volgende rechten: 

 • uw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Adamsland.nl
Op deze website vindt u informatie over Adamsland. We meten het gebruik van deze site, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in woningen en kavels, waarvoor de meeste belangstelling is.

 

Nieuwsbrieven

Meldt u zich aan als belangstellende, dan gebruiken we uw e-mailadres om nieuwsbrieven over Adamsland toe te sturen. U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief altijd opzeggen. 

 

Social media

We meten het verkeer van en naar onze Facebookpagina. Dit doen we om onze informatievoorziening  te verbeteren. 

 

Fotografie en video

Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, onze website en Facebookpagina. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. 

 

Chat, e-mail en telefoon

Contact via chat, e-mail, webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoeft u maar één keer uw verhaal te doen en kunnen we u snel van dienst zijn. 

 

Toewijzingsproces

Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat we aanvullende gegevens opvragen, zoals een brief van de bank. Dit geeft ons extra zekerheid dat u de woning kunt financieren. 

 

Koopovereenkomsten

Bij de voorbereiding en daarna het opstellen en sluiten van een koopovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan een koopovereenkomst worden gesteld. 

 

Wettelijke verplichtingen

Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken. 

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. 

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met Bouwend Waarland hebt.

 • Heeft u zich bij ons aangemeld als geïnteresseerde of belangstellende? Of heeft u een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gekocht? Dan bewaren we uw gegevens tot maximaal één jaar nadat het project waarvoor u zich heeft ingeschreven is afgerond. 
 • Heeft u een woning bij ons gekocht? Dan bewaren we uw gegevens tot twintig jaar nadat de woning door de notaris op uw naam is overgeschreven. Dit doen we in verband met zaken die na de overschrijving kunnen spelen of omdat de belastingdienst een controle bij ons kan uitvoeren, tenzij wij op grond van fiscale of documentatieverplichtingen gehouden zijn om uw persoonsgegevens langere tijd op te slaan.
 • Heeft u een financieringsbrief van de bank met ons gedeeld? Deze brief verwijderen we drie maanden na het toewijzen van de woning. 

 

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Cookies helpen met het zo optimaal mogelijk laten functioneren van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de browser worden geladen op een pc, laptop of mobiele telefoon. Wij gebruiken essentiële cookies voor de correcte werking van de website. Met statistische cookies analyseren we hoe bezoekers (anoniem) de website gebruiken. We gebruiken geen commerciële cookies.

 

Waar kun u terecht met vragen? 

Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@adamsland.nl. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl