Planning

Planning

Vanaf mei 2020 Registratie van belangstellenden
Juni 2020 Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Oktober 2020 Vaststelling bestemmingsplan
Augustus 2020 Bekendmaking woning- en kavelprijzen
Augustus 2020 Start verkoop
Januari 2021 Omgevingsvergunning voor de bouw van de projectmatige woningen
Januari 2021 Sloop gebouwen en saneren grond
Maart 2021 Bouwrijpmaken terrein (aanleg riolering, bouwstraten en nutsleidingen)
Juni 2021 Start bouw projectmatige woningen en woningen op de vrije kavels
Voorjaar 2022 Opleveren eerste projectmatige woningen
tech: dodo.nl | design: studioviv.nl