adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 6 - 10 maart 2021
De sloop en de bodemsanering is afgerond
In ruim drie weken heeft Nick Bruin Sloopwerk b.v. alle gebouwen gesloopt en verharding weggehaald. Dat is op een wel heel duurzame wijze gebeurd. Bijna alle loodsen hebben een nieuwe bestemming gekregen. Die zijn verkocht, gedemonteerd en worden elders weer opnieuw opgebouwd. Al het beton is vermalen tot korrel, dat weer als fundering onder de weg wordt gebruikt.
Daarna heeft Zwart Infracare b.v. op drie plekken op het voormalige erf de bodem gesaneerd. Inmiddels heeft daar nieuw bodemonderzoek plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat alle vervuiling is weggehaald. De gaten zijn opgevuld met schone grond of zand. Daarmee is de bodem van het gehele woningbouwplan nu geschikt voor het nieuwe wonen.
foto sanering(1)
Het bouwrijp maken is gestart
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken is afgerond en Zwart Infracare b.v. kwam daarbij als beste uit de bus. Zwart Infracare b.v. heeft ook de sanering al gedaan en gaat meteen door met het bouwrijp maken. Daarbij worden als eerste de wegprofielen uitgegraven. Daarna wordt het riool aangelegd en daar bovenop komt de bouwstraat. In juni worden de kabels en leidingen aangelegd.
Aanleg bouwwegen 10-03-2021 (3)
Stand van zaken verkoop
Alle 19 rijwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen zijn verkocht.
De verkoop van de kavels loopt goed. Er is veel belangstelling en de meeste kavels zijn onder optie. Alle optanten zijn in gesprek met Livingstone/bouwbedrijf Wever over het ontwerp en de bouwkosten van hun eigen woning. Komende week zullen de eerste woningontwerpen van de vrije bouwkavels door de welstandscommissie worden beoordeeld. Na positieve beoordeling worden de omgevingsvergunningsaanvragen ingediend.
Op zaterdag 20 maart aanstaande geven Livingstone en Klaver Makelaardij via zogenaamde “speeddates” geïnteresseerde nieuwe kopers tekst en uitleg over de mogelijkheden op de nog vrije bouwkavels. Belangstellende kunnen zich hiervoor nog aanmelden bij Livingstone (www.livingstone.org) en/of Klaver Makelaardij (www.klavermakelaardij.nl).
Planning
De voorbereidingen lopen nog steeds volgens de planning. De bouw van de woningen zal naar verwachting mei/juni 2021 starten. Bij een vlot bouwproces kunnen we de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2022 al opleveren.
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook