adamsland-logo
Nieuwsbrief 5 januari 2021
Beste geïnteresseerde in het woningbouwplan Adamsland, hierbij de vijfde nieuwsbrief. Wij wensen jullie allereerst een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe. Dit jaar gaan we na een lange voorbereiding daadwerkelijk aan de slag op Adamsland.
Bestemmingsplan Adamsland is onherroepelijk
De gemeenteraad heeft dinsdag 27 oktober 2020 het bestemmingsplan Adamsland vastgesteld en begin november voor de laatste keer 6 weken ter inzage gelegd. In deze 6 weken is er geen beroep ingediend en is het bestemmingsplan dus nu onherroepelijk en in werking getreden. Daarmee kunnen er omgevingsvergunningen worden aangevraagd en verleend voor de bouw van alle woningen.

Omgevingsvergunning voor de 19 rijwoningen is verleend
Afgelopen november is de omgevingsvergunning voor de 19 rijwoningen al aangevraagd. De gemeente heeft deze omgevingsvergunning verleend op 30 december 2020. Deze ligt nu nog tot 12 februari 2020 ter inzage. Als er in deze periode geen bezwaar wordt ingediend is de vergunning onherroepelijk. Gelijktijdig heeft de gemeente ook de huisnummers van deze 19 woningen vastgesteld.
Stand van zaken verkoop
Alle 19 rijwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen zijn in optie uitgegeven en van de 15 beschikbare bouwkavels zij er 14 in optie uitgegeven. Komende maand ontvangen de optiehouders een koop- en aannemingsovereenkomst.
Op Funda en de website van Klaver Makerlaardij (www.klavermakelaardij.nl) zijn nu ook de prijzen van de kavels aangegeven. Op de kavels kan een woning naar smaak worden gebouwd in een door de koper bepaalde grootte en uitvoering. Bijna alle individuele woonwensen kunnen door Livingstone/Bouwbedrijf Wever worden ingevuld.
nieuwsbrief5 4-01-2021 sloop gestart
Start van de sloop en sanering.
Nick Bruin Sloopwerken is gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen. Eind januari zal Zwart Infra beginnen met de asbestsanering en de sanering van de olieverontreiniging. Het saneringsplan dat daarvoor is gemaakt is door de Omgevingsdienst goedgekeurd.
Planning
De voorbereidingen lopen nog steeds volgens de planning. De sloop en sanering duurt tot begin maart. Daarna starten we met de aanleg van de bouwstraten, het riool en het nodige grondwerk. De bouw van de woningen kan dan nog steeds medio 2021 starten. Bij een vlot bouwproces kunnen we de eerste woningen voorjaar 2022 al opleveren.
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook