adamsland-logo
Nieuwsbrief 23 juli 2020
Beste geïnteresseerde in ons mooie woningbouwplan Adamsland te Waarland,
hierbij de tweede nieuwsbrief.
Start verkoop eind augustus 2020
Op dit moment wordt nog druk overleg gepleegd met de gemeente Schagen over de gedetailleerde inrichting van het openbaar gebied. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld de uitvoering van de straten, het aantal parkeerplaatsen, de positie van bomen, beplantingen lantaarnpalen, de riolering, de grenzen tussen het openbaar gebied en de uitgeefbare kavels, etc.

Na overeenstemming hierover zal de definitieve inrichtingstekening worden vastgesteld. Deze tekening zal ook onderdeel uitmaken van de kopercontractstukken. Je begrijpt dat we hierover duidelijkheid moeten hebben voordat we de verkoop kunnen starten. Het overleg met de gemeente vergt wat meer tijd dan verwacht. Onze eerder uitgesproken gedachte dat we rond deze tijd duidelijkheid konden geven over de ontwerpen van de woningen, kavelafmetingen en verkoopprijzen kunnen we daarom helaas niet waarmaken.

Omdat we nu ook in de vakantieperiode zijn beland, willen we de verkoop uiterlijk eind augustus 2020 starten. We zullen jullie hier uiteraard tijdig over berichten.
Planning
Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure. We verwachten dat de gemeenteraad het bestemmingsplan eind oktober dit jaar vaststelt. Dat is een belangrijk moment want daarna kunnen omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen worden verleend. Als het bestemmingsplan is vastgesteld en er geen bezwaren zijn ingediend kunnen we in het 1e kwartaal van 2021 de bedrijfshallen van Bruin slopen en starten met het bouwrijp maken van het terrein. Dan worden de bouwstraten en het riool aangelegd en het nodige grondwerk uitgevoerd. De bouw van de woningen kan daarna starten in het 2e kwartaal van 2021. Bij een vlot bouwproces kunnen we de eerste woningen eind 2021 al opleveren.
foto tweede nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal een aankondiging worden van de start van de verkoop. Wij zijn erg benieuwd naar jullie reacties als we deze informatie met jullie delen.

Een heel fijne vakantie toegewenst en wees voorzichtig met elkaar!
Voor verdere informatie zie www.adamsland.nl
facebook