adamsland-logo
Nieuwsbrief 19 juni 2020
Dit is de eerste nieuwsbrief over het woningbouwproject Adamsland.
Nadat onze website eind mei online is gegaan hebben we vanuit Waarland en omgeving veel positieve reacties en aanmeldingen voor de nieuwsbrief ontvangen.
Ook van jou! Zo blijf je vanzelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Het bestemmingsplan voor Adamsland ligt ter inzage.
Om de woningen te kunnen bouwen en daar vergunning voor te krijgen moet eerst de huidige bestemming van het loonbedrijf worden gewijzigd in de bestemming ‘wonen’. Daarvoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt en dat plan is door de gemeente Schagen op donderdag 18 juni ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Een belangrijke stap in de voorbereiding! Gedurende deze termijn kan een ieder bij de gemeente een zienswijze indienen over dit ontwerpplan. Wij hopen natuurlijk dat er geen zienswijze worden ingediend, want dan kunnen we snel verder met de noodzakelijke voorbereidingen. Na de terinzagelegging wordt het bestemmingsplan naar verwachting eind oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Als dat is gebeurd, kunnen de vergunningen voor de bouw van de woningen worden afgegeven.
fragment van bestemmingsplan
De woningontwerpen en de -prijzen en kavelprijzen
De architect Patrick van Emmerik van AVEM-architecten heeft de 19 projectmatige rijwoningen en hoekwoningen ontworpen. Deze ontwerpen proberen we nog voor de zomervakantie te publiceren op de website. Dan zullen we ook de prijzen van de woningen en de kavels bekendmaken.
De start van de verkoopprocedure en de woningtoewijzing
Samen met de bekendmaking van de woningontwerpen en de woningprijzen zullen we je ook informeren over wanneer de verkoop van de woningen start en wat de procedure daarbij wordt. Wij hopen dat veel (jonge) Waarlanders op Adamsland de kans krijgen om een van de 19 projectmatige woningen te bemachtigen.
Dat werken we komende tijd verder uit en daar zullen we in de volgende nieuwsbrief ook verder aandacht aan besteden.
Voor verdere informatie zie www.adamsland.nl
afbeelding het stedenbouwkundig plan
facebook