adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 8 - 5 november 2021
Stand van zaken verkoop
Alle projectmatige woningen van Adamsland fase 1 waren al verkocht. Met het tekenen van de koopcontracten voor kavel 4 en 7 aan de Geers zijn nu ook de laatste kavels verkocht. Livingstone is druk bezig met de vergunningaanvragen voor de vrijstaande woningen. Daarvan zijn er al een aantal aangevraagd en verleend.
Voortgang van de bouw van de woningen
De bouw van de projectmatige woningen aan de Snees vordert gestaag. De oplevering daarvan staat gepland voor april/mei 2022. Ook de zelfbouwers van de vier 2 onder 1 kapwoningen zijn gestart en gaan mee in het bouwtempo van de overige woningen. Aan de Geers is gestart met de bouw van de eerste vrijstaande woningen. De werkzaamheden aan deze vrijstaande woningen lopen door tot het eerste kwartaal van 2023
voortang 3 november 2021 (2)
voortang 3 november 2021 (5)
voortang 3 november 2021 (4)
Bouwrijpmaken en Woonrijpmaken
(aanleggen van definitieve bestrating en parkeerplaatsen)
Fase 1 van Adamsland ligt er bouwrijp bij. De aannemer heeft ervoor gekozen de bouwweg in asfalt uit te voeren. Bij het woonrijpmaken wordt dit asfalt vervangen door straatstenen. Alle nutsleidingen zijn ook gelegd en binnenkort plaatst Liander het benodigde transformatorgebouwtje aan de Geers.
De rijwoningen en 2 onder 1 kapwoningen aan de Snees worden eerder opgeleverd dan de vrijstaande woningen aan de Geers. Daarom gaan we eerst de Snees woonrijpmaken in de periode nadat de woningen zijn opgeleverd. De Geers wordt pas woonrijp gemaakt als daar de aanliggende vrijstaande woningen zijn opgeleverd.
Als de Snees woonrijp is gemaakt zijn de woningen daar tijdelijk bereikbaar via de ingang aan de Leiakker. Zolang de Geers nog niet woonrijp is gemaakt wordt de weg tussen de Snees en de Geers tijdelijk afgesloten voor verkeer om schade aan de Snees door bouwverkeer te voorkomen. Als ook de Geers woonrijp is gemaakt dan zijn de woningen aan de Snees ook vanaf de Veluweweg en de Geers bereikbaar.
straatnamen woningbouwproject Adamsland
Bouwend Waarland ontwikkelt ook Adamsland fase 2
Bouwend Waarland heeft met de eigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van het resterende stuk grond achter Adamsland fase 1. Dit betekent dat Bouwend Waarland ook fase 2 van Adamsland gaat ontwikkelen. De gemeente Schagen is daar ook positief over. De ontwikkeling zal wel na 2023 plaatsvinden. Komend jaar wordt daarvoor het stedenbouwkundig plan en het woningbouwprogramma uitgewerkt. In het woningbouwprogramma zitten, net als in de eerste fase, goedkope koopwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, vrijstaande woningen en kavels. Ook komt er voor Adamsland een kinderspeelplek.
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook