adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 7 - 27 mei 2021
Het bouwrijpmaken is bijna klaar
Alle riolering ligt in de grond en de fundering van de wegen is ook al aangelegd. Daarvoor is het puinkorrel gebruikt dat is vrijgekomen uit de sloop van de gebouwen en de betonvloeren. Daar bovenop komt een laag tijdelijk asfalt. Daarmee is de bouwweg klaar voor het bouwen van de huizen. Eind juni zullen de nutsbedrijven (water, elektra en data) hun kabels langs de wegen aanleggen. Voor de elektra moet een nieuw trafohuisje worden geplaatst in de groenstrook langs de Geers.
nieuwsbrief 7-1
foto 7de nieuwsbrief-1
Nieuwsbrief 7-3
Voormalig Loonbedrijf Bruin heeft de laatste percelen grond geleverd aan Bouwend Waarland
Na de afronding van de sanering is begin mei het laatste perceel grond aan Bouwend Waarland geleverd. Daarmee kunnen de resterende rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en vrije bouwkavels ook worden doorgeleverd aan de kopers. De notaris zal dat verder voorbereiden en de afspraken met de kopers inplannen.
Stand van zaken verkoop
Alle 19 rijwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen zijn verkocht. De grond onder een aantal rijwoningen is ook al via de notaris aan de kopers geleverd. Er zijn alleen nog enkele kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. De kopers van de kavels zijn in gesprek met Livingstone/bouwbedrijf Wever over het ontwerp en de bouwkosten van hun woning. Een aantal woningontwerpen zijn al door de welstandscommissie goedgekeurd en voor enkele woningen zijn zelfs de omgevingsvergunningen al verstrekt.
Op Funda en de website van Klaver Makerlaardij (www.klavermakelaardij.nl) staat welke kavels nog beschikbaar zijn. Op de kavels kan een woning naar smaak worden gebouwd in een door de koper bepaalde grootte en uitvoering. Bijna alle individuele woonwensen kunnen door Livingstone/Bouwbedrijf Wever worden ingevuld. Belangstellenden voor één van de resterende kavels kunnen zich melden bij Livingstone (www.livingstone.org) en/of Klaver Makelaardij (www.klavermakelaardij.nl)
Start bouw eerste woningen
De voorbereidingen lopen nog steeds volgens de planning. De bouw van de 19 projectmatige woningen, de eerste 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen start, naar verwachting in de week van 14 juni 2021. We zullen daar een feestelijk moment van maken. Bij een vlot bouwproces kunnen we de eerste woningen in maart/april van 2022 al opleveren.
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook