adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 11 - 18 maart 2023
Voortgang van de bouw van de woningen
Aan de Geers rondt bouwbedrijf Th. Wever de bouw van de woningen op kavel 4 en 7 de komende maanden af. Voor de woning op kavel 2 is de vergunning verleend en bouwt de kaveleigenaar met een eigen aannemer. De werkzaamheden aan de vrijstaande woningen lopen door tot eind 2023/begin 2024.
Bouwlocatie Adamsland Waarland
Voortgang aanleg bestrating en beplanting
Aan de Snees is in december 2022 alle beplanting in de plantvakken aangelegd en zijn de bomen gezet.

Aan de Geers start aannemer Zwart Infracare eind april met de aanleg van de definitieve bestrating en inrichting. Hierbij start de aannemer van achteren (kavel 12) en werkt richting de Veluweweg (kavel 1). In deze periode zal de aannemer ook nog enkele herstelwerkzaamheden aan het riool en straatwerk in de Snees en Geers uitvoeren.
Het werk duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Eind 2023 worden langs de Geers ook de beplanting en bomen aangelegd.
Opruimen Wadi’s
In de wadi’s langs de Snees is in de afgelopen maanden veel zwerfvuil terecht gekomen. Dit hebben we afgelopen vrijdag opgeruimd zodat het er weer netjes bij ligt. We willen bij deze een appél doen op de bewoners om af en toe zelf ook zwerfvuil op te pakken en zo de eigen woonomgeving netjes te houden.
Fase 2 Adamsland
Bouwend Waarland wil graag starten met de voorbereiding van fase 2 van Adamsland. Daarvoor hebben we geruime tijd geleden al een stedenbouwkundig plan bij de gemeente ingediend met eenzelfde ruime opzet en gevarieerd woningbouwprogramma als fase 1. In dit plan hebben we 40 % betaalbare koopwoningen opgenomen. De gemeente Schagen wil echter nog steeds geen prioriteit geven aan fase 2 Adamsland, ondanks onze verzoeken daartoe mede aan het gemeentebestuur en de politiek . En ook ondanks de grote behoefte aan woningen in Waarland en de gemeente Schagen. We verwachten daarom dat de bouw van fase 2 van Adamsland niet eerder dan in eind 2024/2025 kan starten, al blijven we ons best doen om dat moment naar voren te halen.
Onderstaand alvast een afbeelding van het stedenbouwkundige plan dat we bij de gemeente hebben ingediend.
Nieuwsbrief Bouwend Waarland
Als je ook op de hoogte wilt blijven van andere ontwikkelingen van Bouwend Waarland in de gemeente Schagen en omgeving dan kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Bouwend Waarland via de website www.bouwendwaarland.nl
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook