adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 10 - 23 november 2022
Voortgang van de bouw van de woningen
Aan de Geers worden de eerste vrijstaande woningen opgeleverd. Op de kavels 2, 4 en 7 moet de bouw nog starten. Bouwbedrijf Wever zal binnenkort starten met de woningen op kavel 4 en 7. Voor de woning op kavel 2 is de vergunning aangevraagd en bouwt de kaveleigenaar met een eigen aannemer. De werkzaamheden aan de vrijstaande woningen lopen door tot het vierde kwartaal van 2023.
Adamsland fase 1 Waarland
Voortgang aanleg bestrating en beplanting
Aan de Snees zijn deze zomer de definitieve bestrating en de wadi’s aangelegd. In december 2022 wordt de beplanting in de plantvakken aangelegd en worden de bomen gezet. Dan moeten ook alle plantvakken vrij zijn van bouw- en tuinmaterialen.

De Geers wordt in mei 2023 definitief bestraat en ingericht inclusief de openbare verlichting. Bij dit werk wordt van achteren (kavel 12) gestart en richting de Veluweweg gewerkt. Het werk duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. In het najaar 2023 worden langs de Geers ook de beplanting en bomen aangelegd.
Adamsland Waarland Bouwlocatie
Overdracht Snees aan de gemeente
Bouwend Waarland is nog steeds eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor het openbaar gebied van zowel de Snees als de Geers in Adamsland.
Naar verwachting wordt eind 2022 het eigendom van de Snees overgedragen aan de gemeente maar blijft Bouwend Waarland nog tot medio 2023 verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van eventuele schades.
Het straatwerk aan de Snees kan weliswaar al heel wat aan, maar blijft nog vers en kwetsbaar. Wij doen daarom een beroep op de bewoners om schades te voorkomen door het straatwerk met niet te zware machines/werktuigen en materiaal te belasten (wij zullen eventuele schades doorbelasten aan de veroorzaker).
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook