adamsland-logo
Nieuwsbrief nr 9 - 15 april 2022
Oplevering van de 19 rijwoningen
De 19 projectmatige woningen aan de Snees worden naar verwachting in de weken 20 en 21 in mei opgeleverd. Daarvoor wordt door Bouwbedrijf Wever met elke nieuwe woningeigenaar een aparte afspraak gemaakt. De aankondiging hiervan zal in week 17 door Bouwbedrijf Wever aan de kopers worden verzonden. Bouwend Waarland en Bouwbedrijf Wever schenken bij de oplevering de nieuwe bewoners van de rijwoningen een mooie buitenlamp gemonteerd bij de voordeur. De eerste bewoners van Adamsland kunnen hun woning al in mei betrekken en genieten van hun nieuwe woonomgeving.
nieuwsbrief 9 32
Woonrijpmaken van de Snees (aanleggen van definitieve bestrating)
Aannemer Zwart is aan de Snees begonnen met de definitieve bestrating van de rijweg, parkeerplaatsen, trottoirs en de afwerking van de bermen en de wadi’s. De wadi’s zijn de groenstroken langs de rijweg die het regenwater tijdelijk opvangen, waarna het in de bodem kan infiltreren. Het gras wordt al wel ingezaaid maar de bomen en beplanting worden pas in november aangeplant omdat dit nu te laat in het seizoen is. Als de woningen aan de Snees worden opgeleverd is ook de bestrating gereed. Voordat de rijweg van de Snees definitief bestraat wordt moet op enkele plekken aan de Snees nog herstelwerk aan de riolering plaatsvinden. De Geers wordt nog niet woonrijp gemaakt omdat daar nog zeker een jaar aan de woningen wordt gebouwd.
nieuwsbrief 9 (2)
Voortgang van de bouw van de vrijstaande woningen aan de Geers
De eerste vrijstaande woning (Veluweweg 42) aan de Veluweweg wordt in de tweede week van mei opgeleverd. Inmiddels zijn op Geers 5, 7, 9, 11 en 13 de bouwwerkzaamheden gestart. De werkzaamheden aan deze vrijstaande woningen lopen door tot eind 2023. Alle kavels zijn al wel verkocht.
nieuwsbrief 9 7
Wegafsluiting tussen de Snees en de Geers
Als de Snees eind mei definitief bestraat is wordt deze vanaf de aansluiting met de Geers afgesloten voor zwaar (bouw-)verkeer om schades te voorkomen. De Snees is dan wel bereikbaar vanaf de Leiakker (ingang bij de tennisvereniging).
straatnamen woningbouwproject Adamsland
Rolemmers en een ondergrondse afvalcontainer
Voor de 19 rijwoningen vraagt Bouwend Waarland rolemmers aan voor het groen en plastic afval. De bewoners van de 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen moeten dit zelf bij de gemeente aanvragen. Voor het grijs restafval wordt een ondergronds afvalcontainer geplaatst op de hoek van de Snees en de Geers. Alle bewoners krijgen van de HVC een pasje om daar gebruik van te kunnen maken.
Voor verder informatie verwijzen wij naar www.adamsland.nl
facebook